Onze klimaatoplossingen zorgen voor een constant en optimaal klimaat in de vleeskuikenstal tijdens de gehele groeiperiode van het vleeskuiken. Door gebruik te maken van de warmte uitwisselingssystemen van Agro Supply worden de kosten van een effectieve klimaatbeheersing geminimaliseerd.