Met het Clima+ ontwerp heeft u volledige beheersing over het klimaat in de vleeskuikenstal onder alle weersomstandigheden en met een optimaal gebruik van energie. De Clima+ 200 warmtewisselaar gebruikt warme lucht vanuit de stal om de verse buitenlucht op te warmen. De tegenstroom van de luchtstromen zorgt voor een uitzonderlijk rendement tot 80%. Het gebruik van de voorverwarmde lucht wordt verder geoptimaliseerd door de verdeling met het Louvre systeem. Vanuit de warmtewisselaar komt de voorverwarmde lucht via een Louvre box direct in de vleeskuikenstal. De warme lucht wordt richting het dak geprojecteerd, waar deze wordt opgevangen in een catchment sheet. Vanaf hier zorgen recirculatie ventilatoren voor verdere verspreiding van de lucht. Hiermee realiseren we een gelijkmatige temperatuur en uniform klimaat in de gehele stal.

Dit systeem wordt geregeld door intelligente software; deze technologie is ontwikkeld op basis van een grondige kennis van klimaatbeheersing in pluimveestallen. Hierdoor halen we het uiterste uit de wisselaar en realiseren we substantiële besparingen in verwarmingskosten en reducties in CO₂ emissies. 

 

LOUVRE-SYSTEEM
Het Louvre-systeem is onderdeel van het Clima⁺ 200 design. De voorverwarmde lucht uit de warmtewisselaar wordt direct in de opfokstal gebracht door een Louvre-kast. Deze warme lucht wordt in de richting van het dak geblazen, waar deze wordt opgevangen in de vangplaat. Van daar verspreiden circulatieventilatoren de lucht door de hele stal. Dit zorgt voor een homogene temperatuurverdeling en een gelijkmatig klimaat in de hele stal. 


NAVERWARMINGSUNIT
Het Clima+ ontwerp kan gebruikt worden als volledig verwarmingssysteem door het uit te breiden met een naverwarmingsunit. In combinatie met de recirculatie van lucht, maakt deze verwarmingsunit het mogelijk de temperatuur in de stal te beheersen onafhankelijk van de weersomstandigheden. De verwarming kan geïntegreerd worden in de Clima+ en maakt verdere verwarming in de stal overbodig. Hierdoor wordt het klimaat in de stal nog verder verbeterd.

  • Geen CO2-uitstoot in de stal
  • Verminderde luchtvochtigheid
  • Optimale omgeving voor dieren en mensen
  • Betere dierprestaties
  • Eenvoudige toegang voor reiniging