Met het ECO ontwerp heeft u volledige beheersing over het klimaat in de vleeskuikenstal onder alle weersomstandigheden en met een optimaal gebruik van energie. De ECO Unit gebruikt warme lucht vanuit de stal om de verse buitenlucht op te warmen. De tegenstroom van de luchtstromen zorgt voor een uitzonderlijk rendement tot 80%. Het gebruik van de voorverwarmde lucht wordt verder geoptimaliseerd door de verdeling met het Louvre systeem. Vanuit de warmtewisselaar komt de voorverwarmde lucht via een Louvre box direct in de vleeskuikenstal. De warme lucht wordt richting het dak geprojecteerd, waar deze wordt opgevangen in een catchment sheet. Vanaf hier zorgen recirculatie ventilatoren voor verdere verspreiding van de lucht. Hiermee realiseren we een gelijkmatige temperatuur en uniform klimaat in de gehele stal.

Dit systeem wordt geregeld door intelligente software; deze technologie is ontwikkeld op basis van een grondige kennis van klimaatbeheersing in pluimveestallen. Hierdoor halen we het uiterste uit de wisselaar en realiseren we substantiële besparingen in verwarmingskosten en reducties in CO₂ emissies.

VERWARMING
Het ECO ontwerp kan gebruikt worden als volledig verwarmingssysteem door het uit te breiden met een naverwarmingsunit. In combinatie met de recirculatie van lucht, maakt deze verwarmingsunit het mogelijk de temperatuur in de stal te beheersen onafhankelijk van de weersomstandigheden. De verwarming kan geïntegreerd worden in de ECO Unit en maakt verdere verwarming in de stal overbodig. Hierdoor wordt het klimaat in de stal verbeterd en zijn er geen extra kachels nodig.

  • Geen CO2-uitstoot in de stal
  • Geen obstakels in de stal
  • Verminderde luchtvochtigheid
  • Optimale omgeving voor dieren en mensen
  • Betere dierprestaties
  • Eenvoudige toegang voor reiniging


KOELEN
De ECO unit kan onder warme buiten omstandigheden de ingaande lucht koelen. Het principe dat hiervoor gebruikt wordt is “indirecte-verdampings-koeling”, door water te verdampen in de uitgaande luchtstroom koelt deze af, en de kou die hierbij ontstaat wordt in de ECO unit overdragen op de inkomende lucht. De inkomende lucht zelf wordt dus niet bevochtigd. Dit kan resulteren in een koeling tot wel 12 graden. Door deze koele lucht via de louvre in de stal te verspreiden wordt de gehele stal gekoeld, wat onder warme weersomstandigheden extra comfort biedt voor vleeskuikens en zorgt voor betere productiviteit.

REINIGEN
De ECO unit kan uitgerust worden met een automatisch reiniging systeem, dit is hetzelfde systeem als het koelsysteem. Het stof dat achterblijft in de ECO unit wordt middels een ingebouwde wasinstallatie afgevoerd, hierdoor blijft de unit schoon en de warmteterugwinning optimaal. Het condenswater dat ontstaat in de ECO unit wordt voor het wassen opgeslagen en hergebruikt , waardoor het waterverbruik tot een minimum beperkt is.